5LAND - den konstnärliga landskapsarkitekten

Varifrån hämtar STUDIO5LAND sitt konstnärliga uttryck?

Helena Eriksson är verksam både som konstnär och landskapsarkitekt. Startade företaget 5land 2007 för att ha en plattform att kunna utveckla sitt konstnärskap och förena det med landskapsarkitektur.

I sitt arbete som landskapsarkitekt så väl som konstnär tycker hon det är intressant att jobba med människors behov av olika rum och landskap. Hennes arbete tar sitt avstamp i den enskilda platsen. Dess unika egenskaper genomsyrar hennes konstnärliga process som leder fram till platsanpassade konstverk eller landskapsarkitektur i starkt samspel med den givna miljön och dess sammanhang. Helena väljer metod, teknik och material efter det enskilda projektets och platsens förutsättningar. Och stor omsorg läggs vid det konstnärliga hantverket. Funktion, form och material ska smälta samman med idé och uttryck till en odelbar helhet. Hon vill att de objekt, rum och landskap som hon är med att skapar ska engagera och ge en stark visuell upplevelse. Tankar kring tid, ljus, natur och djur ingår ofta i hennes gestaltningar.

Hon jobbar både som konstnär och landskapsarkitekt i olika typer av offentliga och privata uppdrag. Allt från idé, projektering och till utförande. Kan behärska den lilla detaljerade skalan som att göra en platsspecifik skulptur till att ta tag de stora dragen och rumskapande strukturerna och funktionerna på ett torg eller i en park. Att samarbeta gränsöverskridande med andra ser hon som en förutsättning till att ett projekt kan utvecklas till fullo och landa väl i sitt sammanhang.

Besök gärna 5lands hemsida för att titta på olika uppdrag, gestaltningar och konstverk.